Hüttenschänke 3

Tabelle

Wz B Liga II/21
# Name Matches S U V Punkte Punkte Sortierung
1 DC Beschisse Geschmisse 1 0 0 1 0 -0.0027
2 DiToLino's 1 1 0 0 2 2.0027
3 Hüttenschänke 3 1 0 1 0 1 0.9998
4 Jungle Hunter 2 1 1 0 0 2 2.0094
5 Knapp danebich 1 0 0 1 0 -0.0094
6 Ü-Ei 1 0 1 0 1 1.0002
 

Spieler (10)

Pass Nr. Name Team Captain
HE8676 Michael Reh-Vielgraf
HE7133 Gerhard Land
HE8794 Stefan Keiner
HE7134 Ira Küster
HE8677 Volker Breitbarth
HE6223 Werner Schmidt
HE8453 Carola Herrmann
HE8185 Günther Büttgen
HE8186 Petra Büttgen Captain
HE7015 Christian Riedl Co-Captain

Spiele

Datum Heimteam Gastteam Spielort Ergebnis Details
18.09.2021 19:00 Ü-Ei Hüttenschänke 3 Downtown Solms
Solms
9 : 9 Details
09.10.2021 19:00
Spiel verlegt
Hüttenschänke 3 DiToLino's Hüttenschänke Aßlar
Aßlar
Offen Details
23.10.2021 19:00
Spiel verlegt
Knapp danebich Hüttenschänke 3 ehemals Dorfschänke Niedergirmes
Wetzlar
Offen Details
30.10.2021 19:00 Hüttenschänke 3 Jungle Hunter 2 Hüttenschänke Aßlar
Aßlar
Offen Details
13.11.2021 19:00 DC Beschisse Geschmisse Hüttenschänke 3 Zum Hector
Wetzlar
Offen Details
27.11.2021 19:00 Hüttenschänke 3 Ü-Ei Hüttenschänke Aßlar
Aßlar
Offen Details
11.12.2021 19:00 DiToLino's Hüttenschänke 3 DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
08.01.2022 19:00 Hüttenschänke 3 Knapp danebich Hüttenschänke Aßlar
Aßlar
Offen Details
22.01.2022 19:00 Jungle Hunter 2 Hüttenschänke 3 Jungle
Buseck-Trohe 3G
Offen Details
05.02.2022 19:00 Hüttenschänke 3 DC Beschisse Geschmisse Hüttenschänke Aßlar
Aßlar
Offen Details

Teamstatistiken

Gespielte Legs

$(document).ready(function () { var ctx = document.getElementById('myChart'); var data = JSON.parse(ctx.getAttribute("data-data")); var legs = {}; for (const key in data) { if (data.hasOwnProperty(key)) { const leg = data[key]; if (!legs[leg.darts]) { legs[leg.darts] = [1,0,0]; if (leg.rest > 0) legs[leg.darts][2] += 1; if (leg.rest == 0) legs[leg.darts][1] += 1; } else { legs[leg.darts][0] += 1; if (leg.rest > 0) legs[leg.darts][2] += 1; if (leg.rest == 0) legs[leg.darts][1] += 1; } } } var dataset1 = []; var dataset2 = []; var dataset3 = []; var labels = []; for (let index = 0; index < 60; index++) { if (legs[index]) dataset1[index] = legs[index][0]; else dataset1[index] = 0; if (legs[index]) dataset2[index] = legs[index][1]; else dataset2[index] = 0; if (legs[index]) dataset3[index] = legs[index][2]; else dataset3[index] = 0; labels.push(index); } var myChart = new Chart(ctx, { type: 'bar', data: { labels: labels, datasets: [{ label: 'Alle Legs', data: dataset1, backgroundColor: 'rgba(255, 159, 64, 0.2)', borderColor: 'rgb(255, 159, 64)', borderWidth: 1 }, { label: 'Gewonnene Legs', data: dataset2, backgroundColor:'rgba(75, 192, 192, 0.2)', borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)', borderWidth: 1, hidden: true, }, { label: 'Verlorene Legs', data: dataset3, backgroundColor: 'rgba(255, 99, 132, 0.2)', borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)', borderWidth: 1, hidden: true, }] }, options: { scales: { xAxes: [{ticks: {precision: 0, min: 9, autoSkip: true, maxTicksLimit: 20}}], yAxes: [{ticks: {precision: 0}}] } } }); });

Team


Averages per Dart

Michael Reh-Vielgraf (Average: 0)
Gerhard Land (Average: 0)
Stefan Keiner (Average: 0)
Ira Küster (Average: 0)
Volker Breitbarth (Average: 0)
Werner Schmidt (Average: 10,99)
Carola Herrmann (Average: 0)
Günther Büttgen (Average: 14,70)
Petra Büttgen (Average: 12,47)
Christian Riedl (Average: 16,26)