DiTo's Sharks

Tabelle

Wz A Liga II/21
# Name Matches S U V Punkte Punkte Sortierung
1 Bistro Joy Bulls 1 1 0 0 2 2.0073
2 DC Asslarer Red Devils 1 0 1 0 1 1.0003
3 DiTo's Sharks 1 0 0 1 0 -0.0073
4 Grizzly's 1 1 0 0 2 2.0094
5 Haihappen 1 0 0 1 0 -0.0094
6 Krawalldarter 1 0 1 0 1 0.9997
 

Spieler (10)

Pass Nr. Name Team Captain
HE7432 Hartmut Heuer Captain
HE7545 Kai Scherer Co-Captain
HE7435 Stefan Späth
HE7492 Dennis Krick
HE7434 Alana Schlechtriem
HE7493 Andreas Schmidt
HE7678 Max Rödiger
HE7666 Hans - Jürgen Schupp
HE7372 Sebastian Schmidt
HE7753 Jan Mignon

Spiele

Datum Heimteam Gastteam Spielort Ergebnis Details
18.09.2021 19:00 Bistro Joy Bulls DiTo's Sharks Bistro Joy
Biebertal 3G
12 : 6 Details
09.10.2021 19:00
Spiel verlegt
DiTo's Sharks DC Asslarer Red Devils DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
16.10.2021 19:00 Krawalldarter DiTo's Sharks Bistro Joy
Biebertal 3G
Offen Details
30.10.2021 19:00 Haihappen DiTo's Sharks Downtown Solms
Solms
Offen Details
13.11.2021 19:00 DiTo's Sharks Grizzly's DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
27.11.2021 19:00 DiTo's Sharks Bistro Joy Bulls DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
11.12.2021 19:00 DC Asslarer Red Devils DiTo's Sharks unbekannt Offen Details
08.01.2022 19:00 DiTo's Sharks Krawalldarter DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
22.01.2022 19:00 DiTo's Sharks Haihappen DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details
05.02.2022 19:00 Grizzly's DiTo's Sharks DiTo's Darts and more
Leun - Stockhausen
Offen Details

Teamstatistiken

Gespielte Legs

$(document).ready(function () { var ctx = document.getElementById('myChart'); var data = JSON.parse(ctx.getAttribute("data-data")); var legs = {}; for (const key in data) { if (data.hasOwnProperty(key)) { const leg = data[key]; if (!legs[leg.darts]) { legs[leg.darts] = [1,0,0]; if (leg.rest > 0) legs[leg.darts][2] += 1; if (leg.rest == 0) legs[leg.darts][1] += 1; } else { legs[leg.darts][0] += 1; if (leg.rest > 0) legs[leg.darts][2] += 1; if (leg.rest == 0) legs[leg.darts][1] += 1; } } } var dataset1 = []; var dataset2 = []; var dataset3 = []; var labels = []; for (let index = 0; index < 60; index++) { if (legs[index]) dataset1[index] = legs[index][0]; else dataset1[index] = 0; if (legs[index]) dataset2[index] = legs[index][1]; else dataset2[index] = 0; if (legs[index]) dataset3[index] = legs[index][2]; else dataset3[index] = 0; labels.push(index); } var myChart = new Chart(ctx, { type: 'bar', data: { labels: labels, datasets: [{ label: 'Alle Legs', data: dataset1, backgroundColor: 'rgba(255, 159, 64, 0.2)', borderColor: 'rgb(255, 159, 64)', borderWidth: 1 }, { label: 'Gewonnene Legs', data: dataset2, backgroundColor:'rgba(75, 192, 192, 0.2)', borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)', borderWidth: 1, hidden: true, }, { label: 'Verlorene Legs', data: dataset3, backgroundColor: 'rgba(255, 99, 132, 0.2)', borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)', borderWidth: 1, hidden: true, }] }, options: { scales: { xAxes: [{ticks: {precision: 0, min: 9, autoSkip: true, maxTicksLimit: 20}}], yAxes: [{ticks: {precision: 0}}] } } }); });

Team


Averages per Dart

Hartmut Heuer (Average: 15,27)
Kai Scherer (Average: 0)
Stefan Späth (Average: 13,60)
Dennis Krick (Average: 0)
Alana Schlechtriem (Average: 0)
Andreas Schmidt (Average: 13,51)
Max Rödiger (Average: 17,09)
Hans - Jürgen Schupp (Average: 12,59)
Sebastian Schmidt (Average: 13,04)
Jan Mignon (Average: 0)