Spielbericht

Heim: DC drei vorbei

Pos Nr. Name Captain
H1 HE8473 Nadin Müller
H2 HE9262 Harald Liebl X
H3 HE6331 Steven Neurath
H4 HE9792 Michael Schmidt
H5 HE7195 Sascha Waldschmidt
H6 HE7532 Viktoria Waldschmidt
H7 HE6328 Markus Janka
H8 HE6330 Michael Janka

Gast: BuMs Offenbach

Pos Nr. Name Captain
G1 HE7776 Udo Schmidt X
G2 HE7775 Mario Schmidt
G3 HE7896 Marcel Blüder
G4 HE9159 Marco Hasenstab
G5 HE9036 Thomas Pauler
G6 HE7940 Svenja Schmidt
G7 HE7774 Yenal Sayar
G8 HE7777 Luis Benner
DC drei vorbei BuMs Offenbach
Sätze 18 26
Spiele 7 11
Punkte 0 2
Gewinner: BuMs Offenbach
Auswechslungen
Aus Ein Ab Spiel
Nadin Müller Sascha Waldschmidt 15
Marcel Blüder Thomas Pauler 10
Udo Schmidt Svenja Schmidt 14
Highscores
Spieler 180 171 Highfinish
Marco Hasenstab 0 0 108

Spiele

Doppel

Spiel 1 (D1)
Nadin Müller
Harald Liebl
Udo Schmidt
Mario Schmidt
0 2
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 0 : 1
Spiel 2 (D2)
Steven Neurath
Michael Schmidt
Marcel Blüder
Marco Hasenstab
2 1
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 1 : 1

Einzel

Runde 1

Spiel 3 (S1)
Nadin Müller Udo Schmidt
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
45 3 11,07 44 0 11,39
33 2 15,12 35 0 14,31
13,10 12,85
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 1 : 2
Spiel 4 (S2)
Harald Liebl Mario Schmidt
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 0 15,18 30 78 14,10
36 4 13,81 37 0 13,54
33 160 10,33 33 0 15,18
13,11 14,27
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 1 : 3
Spiel 5 (S3)
Steven Neurath Marcel Blüder
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
28 0 17,89 27 146 13,15
29 0 17,28 30 134 12,23
17,59 12,69
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 2 : 3
Spiel 6 (S4)
Michael Schmidt Marco Hasenstab
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 32 14,21 31 0 16,16
33 20 14,58 36 0 13,92
14,40 15,04
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 2 : 4

Runde 2

Spiel 7 (S5)
Nadin Müller Mario Schmidt
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 141 12,00 29 0 17,28
30 66 14,50 33 0 15,18
13,25 16,23
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 2 : 5
Spiel 8 (S6)
Harald Liebl Udo Schmidt
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 8 14,94 32 0 15,66
36 18 13,42 37 0 13,54
14,18 14,60
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 2 : 6
Spiel 9 (S7)
Steven Neurath Marco Hasenstab
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
29 0 17,28 27 168 12,33
42 48 10,79 44 0 11,39
36 0 13,92 36 45 12,67
14,00 12,13
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 3 : 6
Spiel 10 (S8)
Michael Schmidt Thomas Pauler
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
39 0 12,85 36 18 13,42
36 0 13,92 36 4 13,81
13,39 13,62
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 4 : 6

Runde 3

Spiel 11 (S9)
Nadin Müller Marco Hasenstab
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
47 0 10,66 45 2 11,09
30 17 16,13 31 0 16,16
24 128 15,54 27 0 18,56
14,11 15,27
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 4 : 7
Spiel 12 (S10)
Harald Liebl Thomas Pauler
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
45 0 11,13 42 2 11,88
27 72 15,89 28 0 17,89
45 0 11,13 42 32 11,17
12,72 13,65
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 5 : 7
Spiel 13 (S11)
Steven Neurath Mario Schmidt
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
29 0 17,28 27 238 9,74
27 120 14,11 28 0 17,89
26 0 19,27 27 41 17,04
16,89 14,89
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 6 : 7
Spiel 14 (S12)
Michael Schmidt Svenja Schmidt
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 16 13,47 36 0 13,92
45 0 11,13 45 10 10,91
30 10 16,37 29 0 17,28
13,66 14,04
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 6 : 8

Runde 4

Spiel 15 (S13)
Sascha Waldschmidt Thomas Pauler
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
27 98 14,93 25 0 20,04
39 2 12,79 41 0 12,22
13,86 16,13
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 6 : 9
Spiel 16 (S14)
Harald Liebl Marco Hasenstab
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
48 21 10,00 47 0 10,66
33 0 15,18 30 16 16,17
39 16 12,44 38 0 13,18
12,54 13,34
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 6 : 10
Spiel 17 (S15)
Steven Neurath Svenja Schmidt
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
38 0 13,18 36 12 13,58
45 0 11,13 45 4 11,04
12,16 12,31
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 7 : 10
Spiel 18 (S16)
Michael Schmidt Mario Schmidt
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
57 2 8,75 57 0 8,79
24 112 16,21 26 0 19,27
12,48 14,03
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 7 : 11