Datum: 16.09.2023 19:00

Liga: Wz Bez Liga

Ein Team wurde zurückgezogen

Spielbericht

Heim: Bistro Joy Bulls

Pos Nr. Name Captain
H1 HE6276 Fabian Rössiger
H2 HE6081 Dominic Olczak
H3 HE7232 Franziska Hardt
H4 HE7632 Anne Christin Jost X
H5 HE6086 Nils Leiter
H6 HE7845 Henning Pidde

Gast: Blackout Limburg

Pos Nr. Name Captain
G1 HE6288 Dominic Bleser
G2 HE6289 Stefan Kopp
G3 HE6294 Manuel Bein X
G4 HE6292 Alexander Schallen
Bistro Joy Bulls Blackout Limburg
Sätze 24 21
Spiele 10 8
Punkte 2 0
Gewinner: Bistro Joy Bulls
Auswechslungen
Aus Ein Ab Spiel
Franziska Hardt Nils Leiter 13
Highscores
Spieler 180 171 Highfinish
Anne Christin Jost 0 0 116
Nils Leiter 1 0 100

Spiele

Doppel

Spiel 1 (D1)
Fabian Rössiger
Dominic Olczak
Dominic Bleser
Stefan Kopp
2 1
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 1 : 0
Spiel 2 (D2)
Franziska Hardt
Anne Christin Jost
Manuel Bein
Alexander Schallen
2 0
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 2 : 0

Einzel

Runde 1

Spiel 3 (S1)
Fabian Rössiger Dominic Bleser
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
27 158 12,70 27 0 18,56
52 0 9,63 54 10 9,09
25 0 20,04 27 4 18,41
14,12 15,35
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 3 : 0
Spiel 4 (S2)
Dominic Olczak Stefan Kopp
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
27 94 15,07 27 0 18,56
27 16 17,96 29 0 17,28
16,52 17,92
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 3 : 1
Spiel 5 (S3)
Franziska Hardt Manuel Bein
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 16 13,47 36 0 13,92
23 0 21,78 24 171 13,75
30 60 14,70 32 0 15,66
16,65 14,44
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 3 : 2
Spiel 6 (S4)
Anne Christin Jost Alexander Schallen
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
24 0 20,88 21 228 13,00
29 0 17,28 30 8 16,43
19,08 14,72
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 4 : 2

Runde 2

Spiel 7 (S5)
Fabian Rössiger Stefan Kopp
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
31 0 16,16 30 10 16,37
33 24 14,45 36 0 13,92
33 88 12,52 34 0 14,74
14,38 15,01
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 4 : 3
Spiel 8 (S6)
Dominic Olczak Dominic Bleser
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
45 16 10,78 44 0 11,39
56 0 8,95 57 2 8,75
24 0 20,88 21 245 12,19
13,54 10,78
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 5 : 3
Spiel 9 (S7)
Franziska Hardt Alexander Schallen
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
51 4 9,75 49 0 10,22
44 0 11,39 45 32 10,42
38 0 13,18 39 8 12,64
11,44 11,09
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 6 : 3
Spiel 10 (S8)
Anne Christin Jost Manuel Bein
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 2 15,12 32 0 15,66
29 0 17,28 30 52 14,97
39 20 12,33 41 0 12,22
14,91 14,28
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 6 : 4

Runde 3

Spiel 11 (S9)
Fabian Rössiger Alexander Schallen
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
51 4 9,75 50 0 10,02
36 52 12,47 38 0 13,18
11,11 11,60
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 6 : 5
Spiel 12 (S10)
Dominic Olczak Manuel Bein
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
39 0 12,85 36 48 12,58
33 102 12,09 34 0 14,74
41 0 12,22 42 4 11,83
12,39 13,05
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 7 : 5
Spiel 13 (S11)
Nils Leiter Stefan Kopp
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
24 18 20,12 24 0 20,88
24 0 20,88 24 52 18,71
18 95 22,56 21 0 23,86
21,19 21,15
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 7 : 6
Spiel 14 (S12)
Anne Christin Jost Dominic Bleser
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
23 0 21,78 21 260 11,48
59 0 8,49 60 2 8,32
15,14 9,90
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 8 : 6

Runde 4

Spiel 15 (S13)
Fabian Rössiger Manuel Bein
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 0 15,18 30 69 14,40
36 0 13,92 36 32 13,03
14,55 13,72
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 9 : 6
Spiel 16 (S14)
Dominic Olczak Alexander Schallen
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
39 16 12,44 37 0 13,54
33 86 12,58 35 0 14,31
12,51 13,93
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 9 : 7
Spiel 17 (S15)
Nils Leiter Dominic Bleser
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
28 0 17,89 27 92 15,15
26 0 19,27 27 74 15,81
18,58 15,48
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 10 : 7
Spiel 18 (S16)
Anne Christin Jost Stefan Kopp
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 40 15,37 28 0 17,89
27 59 16,37 27 0 18,56
15,87 18,23
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 10 : 8