Spielbericht

Heim: DC Hörlen

Pos Nr. Name Captain
H1 HE7859 Jan - Markus Interthal
H2 HE4027 Gunther Wiesner
H3 HE7460 Jörg Meister X
H4 HE7855 Dennis Weigel
H5 HE7858 Jan Kahle
H6 HE7857 Björn Reinberger
H7 HE7957 Thomas Reinberger
H8 HE7856 Christoph Weil
H9 HE9163 Rüdiger Sommer

Gast: DC Grüner Escorial

Pos Nr. Name Captain
G1 HE9076 Alexander Lückoff
G2 HE9075 Michael Haas
G3 HE8837 Pierre Waldschmidt
G4 HE8052 Philipp Kunz X
G5 HE9074 Marius Fischer
DC Hörlen DC Grüner Escorial
Sätze 31 13
Spiele 14 4
Punkte 2 0
Gewinner: DC Hörlen
Auswechslungen
Aus Ein Ab Spiel
Gunther Wiesner Rüdiger Sommer 12
Jörg Meister Jan Kahle 13
Highscores
Spieler 180 171 Highfinish
Jan - Markus Interthal 1 0
Dennis Weigel 0 0 105
Dennis Weigel 0 0 140

Spiele

Doppel

Spiel 1 (D1)
Jan - Markus Interthal
Gunther Wiesner
Alexander Lückoff
Michael Haas
1 2
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jörg Meister
Dennis Weigel
Pierre Waldschmidt
Philipp Kunz
2 0
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 1 : 1

Einzel

Runde 1

Spiel 3 (S1)
Jan - Markus Interthal Alexander Lückoff
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
34 0 14,74 33 4 15,06
42 4 11,83 45 0 11,13
27 0 18,56 30 38 15,43
15,04 13,87
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 2 : 1
Spiel 4 (S2)
Gunther Wiesner Michael Haas
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 0 13,92 33 27 14,36
26 0 19,27 27 91 15,19
16,60 14,78
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jörg Meister Pierre Waldschmidt
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 24 15,90 29 0 17,28
28 0 17,89 30 74 14,23
28 0 17,89 27 8 18,26
17,23 16,59
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 4 : 1
Spiel 6 (S4)
Dennis Weigel Philipp Kunz
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
20 0 25,05 18 304 10,94
26 0 19,27 27 269 8,59
22,16 9,77
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 5 : 1

Runde 2

Spiel 7 (S5)
Jan - Markus Interthal Michael Haas
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
24 0 20,88 21 142 17,10
30 18 16,10 33 0 15,18
33 0 15,18 33 40 13,97
17,39 15,42
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 6 : 1
Spiel 8 (S6)
Gunther Wiesner Alexander Lückoff
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
26 0 19,27 24 213 12,00
27 132 13,67 29 0 17,28
27 97 14,96 26 0 19,27
15,97 16,18
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 6 : 2
Spiel 9 (S7)
Jörg Meister Philipp Kunz
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
54 0 9,28 51 25 9,33
46 0 10,89 48 25 9,92
10,09 9,63
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 7 : 2
Spiel 10 (S8)
Dennis Weigel Pierre Waldschmidt
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
17 0 29,47 15 241 17,33
26 0 19,27 27 239 9,70
24,37 13,52
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 8 : 2

Runde 3

Spiel 11 (S9)
Jan - Markus Interthal Philipp Kunz
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
38 0 13,18 36 48 12,58
45 0 11,13 45 2 11,09
12,16 11,84
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 9 : 2
Spiel 12 (S10)
Rüdiger Sommer Pierre Waldschmidt
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 188 10,43 29 0 17,28
33 60 13,36 36 0 13,92
11,90 15,60
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 9 : 3
Spiel 13 (S11)
Jan Kahle Michael Haas
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
35 0 14,31 33 40 13,97
30 82 13,97 33 0 15,18
27 13 18,07 25 0 20,04
15,45 16,40
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 9 : 4
Spiel 14 (S12)
Dennis Weigel Alexander Lückoff
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
20 0 25,05 18 248 14,06
28 0 17,89 30 76 14,17
21,47 14,12
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 10 : 4

Runde 4

Spiel 15 (S13)
Jan - Markus Interthal Pierre Waldschmidt
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
25 0 20,04 24 8 20,54
22 0 22,77 24 203 12,42
21,41 16,48
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 11 : 4
Spiel 16 (S14)
Rüdiger Sommer Philipp Kunz
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
32 0 15,66 30 149 11,73
39 16 12,44 42 0 11,93
61 0 8,21 63 4 7,89
12,10 10,52
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 12 : 4
Spiel 17 (S15)
Jan Kahle Alexander Lückoff
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
26 0 19,27 27 95 15,04
26 0 19,27 27 134 13,59
19,27 14,32
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 13 : 4
Spiel 18 (S16)
Dennis Weigel Michael Haas
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 40 15,37 28 0 17,89
27 0 18,56 27 12 18,11
33 0 15,18 33 67 13,15
16,37 16,38
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 14 : 4