Spielbericht

Heim: DC drei vorbei

Pos Nr. Name Captain
H1 HE7195 Sascha Waldschmidt
H2 HE8473 Nadin Müller
H3 HE6211 Jens Krewenka
H4 HE9262 Harald Liebl X
H5 HE7532 Viktoria Waldschmidt
H6 HE9792 Michael Schmidt
H7 HE9063 Thomas Treupel

Gast: DC Hörlen

Pos Nr. Name Captain
G1 HE7857 Björn Reinberger
G2 HE7859 Jan - Markus Interthal
G3 HE7460 Jörg Meister X
G4 HE7855 Dennis Weigel
G5 HE7957 Thomas Reinberger
G6 HE4027 Gunther Wiesner
G7 HE9163 Rüdiger Sommer
G8 HE7858 Jan Kahle
G9 HE7856 Christoph Weil
DC drei vorbei DC Hörlen
Sätze 18 26
Spiele 7 11
Punkte 0 2
Gewinner: DC Hörlen
Auswechslungen
Aus Ein Ab Spiel
Sascha Waldschmidt Michael Schmidt 11
Jörg Meister Gunther Wiesner 12
Jan - Markus Interthal Thomas Reinberger 13
Highscores
Spieler 180 171 Highfinish
Nadin Müller 0 0 114

Spiele

Doppel

Spiel 1 (D1)
Sascha Waldschmidt
Nadin Müller
Björn Reinberger
Jan - Markus Interthal
1 2
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jens Krewenka
Harald Liebl
Jörg Meister
Dennis Weigel
0 2
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 0 : 2

Einzel

Runde 1

Spiel 3 (S1)
Sascha Waldschmidt Björn Reinberger
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
29 0 17,28 27 16 17,96
24 38 19,29 25 0 20,04
21 169 15,81 24 0 20,88
17,46 19,63
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 0 : 3
Spiel 4 (S2)
Nadin Müller Jan - Markus Interthal
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
31 0 16,16 30 13 16,27
36 0 13,92 36 19 13,39
15,04 14,83
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 1 : 3
Spiel 5 (S3)
Jens Krewenka Jörg Meister
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 45 13,82 31 0 16,16
30 0 16,70 30 82 13,97
32 0 15,66 33 16 14,70
15,39 14,94
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 2 : 3
Spiel 6 (S4)
Harald Liebl Dennis Weigel
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
27 123 14,00 26 0 19,27
30 168 11,10 33 0 15,18
12,55 17,23
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 2 : 4

Runde 2

Spiel 7 (S5)
Sascha Waldschmidt Jan - Markus Interthal
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 20 16,03 28 0 17,89
27 40 17,07 29 0 17,28
16,55 17,59
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 2 : 5
Spiel 8 (S6)
Nadin Müller Björn Reinberger
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
27 105 14,67 26 0 19,27
39 12 12,54 41 0 12,22
13,61 15,75
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 2 : 6
Spiel 9 (S7)
Jens Krewenka Dennis Weigel
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 4 16,57 29 0 17,28
18 133 20,44 20 0 25,05
18,51 21,17
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 2 : 7
Spiel 10 (S8)
Harald Liebl Jörg Meister
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 36 12,92 34 0 14,74
43 0 11,65 45 29 10,49
39 56 11,41 41 0 12,22
11,99 12,48
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 2 : 8

Runde 3

Spiel 11 (S9)
Michael Schmidt Dennis Weigel
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
24 142 14,96 24 0 20,88
27 101 14,81 29 0 17,28
14,89 19,08
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 2 : 9
Spiel 12 (S10)
Nadin Müller Gunther Wiesner
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
48 0 10,44 45 8 10,96
39 39 11,85 40 0 12,53
27 0 18,56 24 32 19,54
13,62 14,34
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 3 : 9
Spiel 13 (S11)
Jens Krewenka Thomas Reinberger
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 0 15,18 30 41 15,33
41 0 12,22 42 6 11,79
13,70 13,56
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 4 : 9
Spiel 14 (S12)
Harald Liebl Björn Reinberger
0 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 32 13,03 35 0 14,31
21 155 16,48 22 0 22,77
14,76 18,54
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 4 : 10

Runde 4

Spiel 15 (S13)
Michael Schmidt Gunther Wiesner
1 2
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
36 0 13,92 33 4 15,06
39 14 12,49 40 0 12,53
27 94 15,07 26 0 19,27
13,83 15,62
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 4 : 11
Spiel 16 (S14)
Nadin Müller Dennis Weigel
2 0
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
33 0 15,18 30 123 12,60
29 0 17,28 30 9 16,40
16,23 14,50
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 5 : 11
Spiel 17 (S15)
Jens Krewenka Björn Reinberger
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
26 0 19,27 24 36 19,38
24 119 15,92 27 0 18,56
34 0 14,74 33 22 14,52
16,64 17,49
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 6 : 11
Spiel 18 (S16)
Harald Liebl Thomas Reinberger
2 1
Darts Rest Avg Darts Rest Avg
30 20 16,03 30 0 16,70
29 0 17,28 30 159 11,40
32 0 15,66 33 40 13,97
16,32 14,02
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 7 : 11